top of page

mere end vægge

Hverdag og fest

Bebor man Valkendorfs Kollegium, er man alumne, og man vil til evig tid være valkendorfianer.

 

Hver alumne får derudover hvert år tildelt en titel afhængigt af, hvilket embede alumnen besidder. Det er vigtigt, at alumnerne på kollegiet trives med hinanden, da der er mange fælles gøremål og aktiviteter. Flere af kollegiets embeder arrangerer arbejdsdage i løbet af året, hvor alumnerne står sammen om større projekter. Læs mere om de enkelte embeder nedenfor.

 

Der er madklub to gange om ugen, men ofte opstår hyggen helt af sig selv, når alumnerne mødes på køkkenerne. Derudover arrangeres der ofte andre begivenheder såsom biografture eller spilaftener. Husets lange historie rummer mange fortællinger og traditioner. Flere af traditionerne bliver stadig holdt i hævd og traditionsrige fester afholdes år efter år. Af de største kan nævnes Løvfaldsfesten for alumnernes venner og VS festen for fraflyttede alumner. Derudover afholdes der kollegieklassikere som Tour Des Chambres og julefrokost.

"Midtvejs mellem alma mater og Sct. Peders Spirikum ligger stedet, hvor Christopher bygged sit kollegium,. Frister bøgerne os ikke , lyser læselampen ej, bænkes vi om punchebordet, dyrker atter viddets leg."

         Embeder        

Inspector Collegii (IC)

IC er kollegiets formandsembede og varetages af to alumner i fællesskab. IC’erne har ansvaret for den daglige drift, både internt og eksternt, og for det månedlige kollegiemøde, IC-thé.

 

Formand/-kvinde for Central Komiteen (FCK)

FCK består af to alumner, som er ansvarlige for ind-/udflytninger og interne værelsesrokader. Derudover står FCK for optagelsen af nye alumner samt administration af nøgler og kollegiemøbler.

 

Inspector Fisci (Fisci)

Fisci er kollegiets bogholder, som holder styr på kollegiekassen og løbende fremlægger regnskab til IC-thé.

 

Inspector Visionis (Vision)

Vision består af to alumner, og embedets formål er at udtænke større og omkostningsfulde projekter til bevarelse eller fornyelse af kollegiet. Vision står derudover for fundraising.

Custos Culinae (CC)

CC består af fire alumner og de har ansvar for de praktiske ting på kollegiet såsom reparation, indkøb af køkkenudstyr og vask af klude og viskestykker.

Inspector Alcoholis/Inspector Vulc (IA/Vulc)

IA/Vulc består af to alumner, som står for indkøb af øl og sodavand samt fordeling af kollegiets opbevaringsrum i kælderen.

 

Inspector Horti (Horti)

Horti består af tre personer, som har ansvaret for kollegiets for- og baghave.

 

Inspector Symposii/Inspector Quester (Symp/Q)

Symp/Q består af to alumner, og de står for at planlægge madklubber samt større og mindre fester.

 

Inspector Lectorii (IL)

IL består af to alumner, og de er ansvarlige for Lektoriet og fordeling af post.

 

Valkendorfianer Samfundet/Inspector Computer (VS/I.comp)

 VS/I.comp består af to alumner, og de står for kontakten til gamle alumner samt kollegiets computer og printer.

Husets faciliteter

"Bygningen knejser med arv og ære - vidner om årenes gang og lære. Storslået, hyggelig og rig på rum, Det er vort Valkendorfs Kollegium."


I Sankt Peders Stræde 14 løber der et grønt planteværk langs med fortovet, og bag planteværket finder man Valkendorfs kollegium. For at komme op til selve huset, går man gennem forhaven, som indeholder både træer og bunkere.

 

Huset består af fire etager og en kælder. I kælderen er der opbevaringsrum, og det er også her man finder Værkstedet. I stueetagen ligger et lille bibliotek (Rubinen), Tv-stuen (Smaragden) og Lectoriet. På alle etager er der køkken, bad og toilet, og på første sal er der sågar også et gæsteværelse.

 

Går man ud af husets bagdør, træder man ud i baghaven, som prydes af roser, frugttræer, bede og en plæne med plads til madklub eller volley. Der bor 22 alumner på kollegiet og værelsesfordelingen på etagerne varierer. 

Contact
bottom of page